NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.


  NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. vznikla v lednu 2011 odštěpením
  od firmy NOVOSTAV s.r.o., která je na trhu od roku 1992.

  Hlavní činností původní firmy i nově vzniklé firmy NOVOSTAV   KOMUNIKACE a.s je provádění staveb, jejich změn a odstraňování v oboru   pozemních komunikací.

  Firma je vybavena veškerou potřebnou technikou včetně kvalifikovaných   pracovníků pro zajišťování inženýrských staveb.


NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. 2012