Certifikáty

   Vedení společnosti vyhlašuje politiku Integrovaného systému managementu pro oblast jakosti, životního
   prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s následujícími zásadami:


   Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a zlepšovat jeho efektivnost.
   Prevencí rizik a znečišťování předcházet vzniku mimořádných událostí, které by mohly mít vliv a negativní důsledky
   na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a škodám na majetku.
   Při všech svých činnostech se snažíme dávat přednost preventivním přístupům.
   Všem pracovníkům zajišťujeme trvale plnohodnotné vybavení pracovními pomůckami nejvyšší možné kvality.
   Vyhodnocovat povahu a rozsah dopadů činnosti, výrobků a služeb společnosti na životní prostředí a na tomto základě    provádět příslušná opatření.
   Usilujeme o snižování nároků na spotřebu zdrojů (materiálu, energií).
   Snažíme se omezovat a snižovat objem odpadů, které vznikají při realizaci jednotlivých zakázek.
   Naším cílem je spokojený zákazník, který našich služeb bude využívat opakovaně.
   Trvale motivujeme všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob,
   ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a lokalitách působení společnosti.
   Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se stání správou v místě realizace
   zakázky s ohledem na místní podmínky.

   Zde jsou ke shlédnutí naše získané certifikáty:


NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. 2012