Služby

  Naše firma disponuje danými službami:

  - pozemní komunikace s živičným povrchem

  - pozemní komunikace s dlážděným povrchem

  - parkovací a odstavné plochy

  - rekonstrukce a opravy komunikací

  - rekonstrukce a opravy chodníků

  - výstavba kanalizací

  - realizace sportovních hřišť

  - pokládka zámkové dlažby

  - pokládka žulové dlažby dlažby

  - provádění zemních prací

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. 2012